Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Data publikacji: 2021-01-20

Informujemy, że zgodnie z art. 24 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane będą:

- drogą elektroniczną od dnia 01 lutego 2021

- tradycyjnie ( wersja papierowa ) od dnia 01 kwietnia 2021

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

PROGRAM 500+ OD 1 LIPCA 2019

Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021r.

Data publikacji: 2021-01-14

Świadczenie pielegnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Wysokość świadczenia od 01 stycznia 2021r. wynosić będzie 1971,00 zł. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWIE

Data publikacji: 2020-10-19

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, informujemy, że od dnia 149 października 2020r. przyjmowanie interesantów odbywać się będzie wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

W celu umówienia wizyty/ złożenia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny lub mail:
świadczenia rodzinne: ops.slawa@slawa.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14: sekretariat@ops.slawa.pl

Numery telefonów:
Świadczenia rodzinne:
68 356 66 14
65 547 61 16

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego
68 356 67 88
68 356 65 28

Pisma, wnioski niewymagające osobistego stawiennictwa prosimy kierować na adres mail lub umieszczać w skrzynce pocztowej, umieszczonej przy drzwiach wejściowych.
o dalszych zmianach w systemie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej będziemy informować na bieżąco.

Od dnia 19 października wszystkie punkty konsultacyjne na terenie Gminy Sława będą nieczynne.
Kontakt możliwy pod podanymi numerami telefonu:
terapeuta:
798 799 748
psycholog:
507 660 245

Punkt Konsultacyjny w Sławie.
w każdy poniedziałek , wtorek oraz ostatni piątek miesiąca:
Poniedziałek
- PSYCHOLOG - nr telefonu 507 660 245
- TELEFON ZAUFANIA Nr tel. 68/356 72 15, 798 799 748
dyżur od godz. 17:00 do 19:00
wtorek
- TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - nr tel. 507 802 767
- TELEFON ZAUFANIA nr tel. 68/356 72 15 , 798 799 748
dyżur od godz. 17:00 DO 19:00
w każdy piątek miesiąca
- PSYCHIATRA - nr telefonu 696 187 233
dyżur od godz. 15:00 do 19:00

Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w Rodzinie w CIOSAŃCU
- kontakt telefoniczny
ostatni czwartek miesiąca
dyżur od godz. 17:00 do 19:00
kontakt telefoniczny- pod nr tel. 798 799 748

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie
w STARYM STRĄCZU - kontakt telefoniczny
czynny : Druga środa miesiąca
dyżur w godz. od 17:00 do 19:00
kontakt telefoniczny pod nr 798 799 748

Ponadto funkcjonuje bezpłatna aplikacja mobilna TWÓJ PARASOL https://twojparasol.com dla osób doświadczających przemocy.

Pełnomocnik Burmistrza Sławy

DNIA 27 MARCA 2020R. Lekarz psychiatra p. Wioleta Kacprzak NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ
osoby, które mają potrzebę kontaktu z Panią doktor Kacprzak mogą dzwonić pod nr tel. 691 187 233
Pani doktor udziela tele porad i wystawia e-recepty
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie, informuje że uległ zmianie termin wydawania żywności.
Nowy termin to 27 marca 2020 (piątek).

Od dnia 16.03.2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie jest zamknięty dla interesantów, praca w systemie wewnętrznym do odwołania. Wnioski o świadczenia rodzinne i wychowawcze można składać drogą elektroniczną.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub internetowy:
Tel. 68 356 66 14, ops.slawa@slawa.pl - Ośrodek Pomocy Społecznej,
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - ul. Powstańców Śląskich 34B
Tel. 68 356 67 88, sekretariat@ops.slawa.pl - Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu kontaktów, prosimy by w miarę możliwości ograniczyć osobiste załatwianie spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej i korzystać z form kontaktu internetowego lub telefonicznego.
Wykaz telefonów i adresów poczty elektronicznej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14:
tel 68 356 67 88
mail: sekretariat@ops.slawa.pl

Świadczenia Rodzinne, Profilaktyka Alkoholowa
tel. 68 356 66 14
mail: ops.slawa@slawa.pl

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Sława prosimy, by do naszej placówki nie przychodziły osoby z objawami przeziębienia i grypy.

Kierownik OPS
Dorota Szudra

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2020-09-21


Gmina Sława wspiera wykluczonych- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) - zamówienie na usługi społeczne.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik doc 83KB)
 2. Załącznik nr 2 - formularz oferty (plik doc 152KB)
 3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (plik doc 48KB)
 4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków (plik doc 48KB)
 5. Załacznik nr 12 -wykaz osób skierowanych do świadczenia usług (plik doc 43KB)
 6. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (plik pdf 155KB)
 7. Wyliczenie wartości zamówienia (plik pdf 108KB)
 8. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik pdf 327KB)
 9. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik pdf 327KB)
 10. Zestawienie złożonych ofert (plik pdf 327KB)
 11. Informacje o udzieleniu zamówienia (plik pdf 290KB)
 12. Załącznik nr 5 - wzór umowy usługi opiekuńcze (plik docx 38KB)
 13. Załącznik nr 6 - wzór umowy usługi asystenckie (plik docx 41KB)
 14. Załącznik nr 7 - dziennik usług opiekuńczych (plik docx 34KB)
 15. Załącznik nr 8 - dziennik usług asystenckich (plik docx 34KB)
 16. Załącznik nr 9 - karta usług opiekuńczych (plik docx 21KB)
 17. Załącznik nr 10 - karta asystent (plik docx 35KB)
 18. Załącznik nr 11 - kontrakt trójstronny (plik docx 35KB)

OGŁOSZENIE PRACA

Data publikacji: 2020-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie poszukuje osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie Gminy Sława - umowa zlecenie

Zakres czynności usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych

Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

Pomoc w podtrzymywaniu kondycji podopiecznego

Oczekiwania wobec kandydatów:

Mile widziane doświadczenie w zakresie pracy z osobami starszymi, chorymi (także leżącymi), niepełnosprawnymi.

CV można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie w godzinach funkcjonowania lub poprzez email: kadry@ops.slawa.pl

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

Regulamin monitoringu

Data publikacji: 2020-05-07

Załącznik do Zarządzenia nr 0132.2.2020 Kierownika OPS z dnia 4 marca 2020r.

Załączniki:

 1. Regulamin monitoringu (plik pdf 57KB)

Nieodpłatne porady prawne

Data publikacji: 2019-12-27

W 2020 roku Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Sławie zlokalizowany jest w budynku byłego Ośrodka Zdrowia ( II piętro) przy ulicy Ogrodowej 1, tel 65 540 89 20 Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana 3 dni w tygodniu:
- wtorek od godz. 15.00 do 19.00,
- środa od godz. 12.00 do 16.00
- piątek od godz. 12.00 do 16.00.

Punkt prowadzony jest przez adwokatów i radców prawnych.

Z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt: https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

Zakres nieodpłatnej pomocy:
- wskazanie rozwiązania problemu prawnego
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym
- nieodpłatna mediacja ( w pełnym wymiarze od 01.01.2020)
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

KARTA DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW DOROSŁYCH DZIECI

Data publikacji: 2019-01-07

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy,
ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW DOROSŁYCH DZIECI"

Program 500 +

Data publikacji: 2016-03-07

logo

Na terenie Gminy Sława jednostką wyznaczoną do realizacji programu 500+ został Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie Dział Świadczeń Rodzinnych na ul. Powstańców Śląskich 34b.
Wnioski wraz załącznikami będzie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej.
Wersje elektroniczne składać będzie można za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny. W przypadku wyboru profilu zaufanego należy potwierdzić tożsamość osobiście w jednym z niżej wymienionych punktów:
- Urząd Skarbowy we Wschowie
- ZUS we Wschowie.
Wnioski również można będzie składać za pomocą systemu teleinformatycznego:
udostępnianego przez ZUS,
banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną. Formularz wniosku będzie do pobrania ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie www.ops.slawa.pl.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można pobrać od 15.03.2016r. w siedzibie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Powstańców Śląskich 34B oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14.
Informacje telefoniczne na temat realizacji programu 500+ w godzinach 8.00 - 15.00,
pod numerem telefonu 68 356 66 14 bądź email: ops.slawa@slawa.pl.
Ponadto informujemy, że od 1 marca 2016 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim czynna jest infolinia dla wszystkich zainteresowanych programem Rodzina 500+
Numer infolinii: 95 7 115 500, Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00
Dodatkowo pytania można składać mailowo na adres 500plus@lubuskie.uw.gov.pl

Zmiany w ustawach

Data publikacji: 2016-01-29

Informujemy, że w styczniu 2016 roku weszły w życie akty prawne zmieniające ustawy:
1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
3. Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Aktualne treści w/w ustaw znajdują się na naszej stronie w menu [Prawo]

Świadczenie rodzicielskie

Data publikacji: 2016-01-10

1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzający nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje na dzieci urodzone po 1 stycznia 2016 r. oraz na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2016 r., które nie ukończyły 52 tygodnia życia. Świadczenie przysługuje jeżeli żaden z rodziców dziecka nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego z ZUS lub KRUS.

Świadczenie rodzicielskie jest wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, nie podlega także opodatkowaniu ani innym obciążeniom. W przypadku pobierania świadczeń z PUP świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego ( 1000 zł ) a kwotą zasiłku pobieranego z PUP.

Wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego składać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie w komórce ds. świadczeń rodzinnych, ul. Powstańców Śl 34 B.