Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Data publikacji: 2023-05-19

Logo flaga i godło PL + logo MRiPS + logo Sławy

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszenia przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 przystępuje do realizacji kompleksowego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla mieszkańców Gminy Sława w terminie do 31.12.2023r.

Program Opieka wytchnieniowa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie adresowany jest do 2 rodzin z terenu Gminy Sława.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach programu.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Liczba godzin została zaplanowana w oparciu o wytyczne Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Łącznie zaplanowano realizację 120 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Załączniki:

  1. Treść Programu - Opieka Wytchnieniowa - 2023 (plik pdf 344KB)
  2. Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa edycja - 2023 (plik pdf 173KB)
  3. Karta pomiaru skala FIM (plik pdf 173KB)
  4. Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej (plik pdf 133KB)

Projekt „Wsparcie aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Sława”

Data publikacji: 2023-05-19

Logo fepr pl lubuskie ue efs

FUNDACJA DZIAŁAJ AKTYWNIE w partnerstwie z Gminą Sława/Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Sława”.

Celem projektu jest jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej wśród 32 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Sława poprzez udział ww. w okresie realizacji projektu od 01.03.2023 do 30.09.2023 w kompleksowym wsparciu projektu (m.in. w opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji; aktywizacji społecznej, wsparciu dla osób z niepełnosprawnością, aktywizacji zawodowej).

Dofinansowanie projektu z UE: 341 664,72 zł

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji (plik pdf 276KB)
  2. Formularz zgłoszeniowy (plik docx 97KB)
  3. Umowa uczestnictwa (plik docx 64KB)
  4. Plakat (plik pdf 240KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2023-03-23

Dnia 24 marca 2023r. ( piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie będzie nieczynny

Praca w charakterze opiekunki osoby starszej

Data publikacji: 2023-03-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie zatrudni osoby do opieki nad osobami starszymi.

Mile widziane osoby będące na rencie/ emeryturze

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

praca na terenie Gminy Sława

więcej informacji pod numerem telefonu 68 350 01 73

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 6

Wnioski o dodatek węglowy

Data publikacji: 2022-08-23

Wnioski o dodatek węglowy od dnia 23 sierpnia br

przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie 

ul. Henryka Pobożnego 6

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...