Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Zbiórka darów rzeczowych dla uchodźców

Data publikacji: 2021-01-20

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję zbiórki darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Sława.

Potrzebne są przede wszystkim:

- odzież i obuwie wiosenno - letnie dla dzieci i dorosłych,

- ręczniki,

- poście, kołdry, poduszki,

- łóżko turystyczne,

- foteliki samochodowe dla dzieci starszych (nie nosidełka),

- brakuje również żywności, kosmetyków, art. higienicznych.

Prosimy, aby te rzeczy były nowe lub w dobrym stanie.

Dary prosimy dostarczać do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, ul. H. Pobożnego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym Darczyńcom.

PROGRAM 500+ OD 1 LIPCA 2019

Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022r.

Data publikacji: 2021-01-14

Świadczenie pielegnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Wysokość świadczenia od 01 stycznia 2022r. wynosić będzie 2119,00 zł. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWIE

Data publikacji: 2020-10-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

ul. Henryka Pobożnego 6

czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 

Kontakt: mail: sekretariat@ops.slawa.pl

                      ops.slawa@slawa.pl - świadczenia rodzinne

Numery telefonów:
Świadczenia rodzinne:
68 350 01 86
68 350 01 85

Pomoc Środowiskowa
68 350 01 81
 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2020-09-21


Gmina Sława wspiera wykluczonych- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) - zamówienie na usługi społeczne.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (plik pdf 155KB)
 2. Wyliczenie wartości zamówienia (plik pdf 108KB)
 3. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik pdf 327KB)
 4. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik pdf 327KB)
 5. Zestawienie złożonych ofert (plik pdf 327KB)
 6. Informacje o udzieleniu zamówienia (plik pdf 290KB)
 7. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik doc 83KB)
 8. Załącznik nr 2 - formularz oferty (plik doc 152KB)
 9. Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (plik doc 48KB)
 10. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków (plik doc 48KB)
 11. Załącznik nr 5 - wzór umowy usługi opiekuńcze (plik docx 38KB)
 12. Załącznik nr 6 - wzór umowy usługi asystenckie (plik docx 41KB)
 13. Załącznik nr 7 - dziennik usług opiekuńczych (plik docx 34KB)
 14. Załącznik nr 8 - dziennik usług asystenckich (plik docx 34KB)
 15. Załącznik nr 9 - karta usług opiekuńczych (plik docx 21KB)
 16. Załącznik nr 10 - karta asystent (plik docx 35KB)
 17. Załącznik nr 11 - kontrakt trójstronny (plik docx 35KB)
 18. Załacznik nr 12 -wykaz osób skierowanych do świadczenia usług (plik doc 43KB)

OGŁOSZENIE PRACA

Data publikacji: 2020-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie poszukuje osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie Gminy Sława - umowa zlecenie

Zakres czynności usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych

Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

Pomoc w podtrzymywaniu kondycji podopiecznego

Oczekiwania wobec kandydatów:

Mile widziane doświadczenie w zakresie pracy z osobami starszymi, chorymi (także leżącymi), niepełnosprawnymi.

CV można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie w godzinach funkcjonowania lub poprzez email: kadry@ops.slawa.pl

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...