Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

KARTA DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW DOROSŁYCH DZIECI

Data publikacji: 2019-01-07

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy,
ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny.
Od 01 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.
Wnioski o Kartę Dużej Rodziny są do pobrania w dziale świadczeń rodzinnych, ul. Powstańców Śląskich 34b
lub pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"