Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2023 ROKU

STYCZEŃ

09.01.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE

13.01.2023 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
24.01.2023 - ZASIŁKI STAŁE

LUTY

09.02.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE

14.02.2023 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
23.02.2023 - ZASIŁKI STAŁE

MARZEC

09.03.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE
15.03.2023 - ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE
24.03.2023 - ZASIŁKI STAŁE

KWIECIEŃ

05.04.2023 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
07.04.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE
07.04.2023 - ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE,
24.04.2023 - ZASIŁKI STAŁE

MAJ
05.05.2023 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
09.05.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE
12.05.2023 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
24.05.2023 - ZASIŁKI STAŁE

CZERWIEC
02.06.2023 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
07.06.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE
13.06.2023 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
23.06.2023 - ZASIŁKI STAŁE

Terminy wpłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2023

20 STYCZNIA

17 LUTEGO

20 MARCA

20 KWIETNIA 

18 MAJA

20 CZERWCA