Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2022 ROKU

LIPIEC

05.07.2022 - PRACE SPOŁECZNO - UŻYTECZNE

08.07.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE
12.07.2022 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
22.07.2022 - ZASIŁKI STAŁE

SIERPIEŃ

05.08.2022 - PRACE SPOŁECZNO - UŻYTECZNE

09.08.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE   
12.08.2022 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
23.08.2022 - ZASIŁKI STAŁE

WRZESIEŃ

02.09.2022 - PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
09.09.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE
13.09.2022 - ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE
23.09.2022 - ZASIŁKI STAŁE

PAŹDZIERNIK

05.10.2022 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
07.10.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE
12.10.2022 - ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE,
22.10.2022 - ZASIŁKI STAŁE

LISTOPAD

04.11.2022 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
09.11.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE
10.11.2022 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
23.11.2022 - ZASIŁKI STAŁE

GRUDZIEŃ

02.12.2022 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
09.12.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE
13.12.2022 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
22.12.2022 - ZASIŁKI STAŁE

Terminy wpłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W DRUGIM PÓŁROCZU 2022

20 LIPCA 

19 SIERPNIA

21 WRZEŚNIA

20 PAŹDZIERNIKA (zasiłki rodzinne, zasiłki, świadczenia pielęgnacyjne)

28 PAŹDZIERNIKA fundusz alimentacyjny

18 LISTOPADA (fundusz alimentacyjny, zasiłki, świadczenia pielęgnacyjne)

28 LISTOPADA (zasiłki rodzinne)

19 GRUDNIA