Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2023 ROKU

LIPIEC

07.07.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE

07.07.2023 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

12.07.2023 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
21.07.2023 - ZASIŁKI STAŁE

SIERPIEŃ

04.08.2023 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

09.08.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE

11.08.2023 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
23.08.2023 - ZASIŁKI STAŁE

WRZESIEŃ

08.09.2023 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNIE

09.09.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE
13.09.2023 - ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE
22.09.2023 - ZASIŁKI STAŁE

PAŹDZIERNIK

06.10.2023 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
06.10.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE
12.10.2023 - ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE,
24.10.2023 - ZASIŁKI STAŁE

LISTOPD
03.11.2023 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
09.11.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE
13.11.2023 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
23.11.2023 - ZASIŁKI STAŁE

GRUDZIEŃ
01.12.2023 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
08.12.2023 - DODATKI MIESZKANIOWE
13.12.2023 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
22.12.2023 - ZASIŁKI STAŁE

Terminy wpłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W DRUGIM PÓŁROCZU 2023

20 LIPCA ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

18 SIERPNIA ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

20 WRZEŚNIA ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

20 PAŹDZIERNIKA ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE

27 PAŹDZIERNIKA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

17 LISTOPADA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE

28 LISTOPADA ZASIŁKI RODZINNE

19 GRUDNIA ZASIŁKI RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY