Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

STYCZEŃ

10.01.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE
14.01.2022 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
24.01.2022 - ZASIŁKI STAŁE

LUTY

09.02.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE   
14.02.2022 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
24.02.2022 -  ZASIŁKI STAŁE

MARZEC

04.03.2022 - PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
09.03.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE
13.09.2021 - ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE
24.03.2022 - ZASIŁKI STAŁE

KWIECIEŃ

08.04.2022 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
08.04.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE
13.04.2022 - ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE,
22.04.2022 - ZASIŁKI STAŁE

MAJ

06.05.2022 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
06.05.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE
13.05.2022 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
24.05.2022 - ZASIŁKI STAŁE

CZERWIEC

03.06.2022 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
09.06.2022 - DODATKI MIESZKANIOWE
14.06.2022 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
24.06.2022 - ZASIŁKI STAŁE

Terminy wpłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022

20 STYCZNIA 

18 LUTEGO

18 MARCA

21 KWIETNIA 

20 MAJA

17 CZERWCA

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH "500 +" W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022

19  STYCZNIA

17  LUTEGO

17  MARCA

20 KWIETNIA

19  MAJA