Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

1. Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego

2. Osoby, które nie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom, jeżeli przebywają w:

- domu pomocy społecznej,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- schronisku dla nieletnich,
- zakładzie poprawczym,
- zakładzie karnym,
- szkole, w tym w szkole wojskowej,

pod warunkiem że instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

3. Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego

4. Wysokość dodatku mieszkaniowego

5. Definicja gospodarstwa domowego

6. Kryterium powierzchniowe