Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

1. Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego

2. Osoby, które nie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom, jeżeli przebywają w:

- domu pomocy społecznej,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- schronisku dla nieletnich,
- zakładzie poprawczym,
- zakładzie karnym,
- szkole, w tym w szkole wojskowej,

pod warunkiem że instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

3. Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego

4. Wysokość dodatku mieszkaniowego

5. Definicja gospodarstwa domowego

6. Kryterium powierzchniowe

7. Dodatek energetyczny