Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?

2. Jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom stale się powiększa, a ich aktualny wykaz znajduje się na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr