Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Data publikacji: 2023-09-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.1300 t.j., Dz.U.2023.1429.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (plik pdf 443KB)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Data publikacji: 2023-04-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.528 t.j.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (plik pdf 392KB)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Data publikacji: 2017-08-01

Wydanie - Dz.U. z 2017r., poz. 1467

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plik pdf 257KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

Data publikacji: 2011-04-26

Wydanie - rok: 2011, nr: 73, poz.: 395

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (plik pdf 85KB)