Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data publikacji: 2023-12-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.2505 t.j.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (plik pdf 1006KB)

Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data publikacji: 2023-12-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1359 t.j., Dz.U.2022.2140, Dz.U.2023.1606, Dz.U.2023.1615, Dz.U.2023.1843.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (plik pdf 479KB)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data publikacji: 2023-11-06

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.1230 t.j., Dz.U.2023.614, Dz.U.2023.1429, Dz.U.2023.1941.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (plik pdf 853KB)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data publikacji: 2023-11-06

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.1270 t.j., Dz.U.2023.479, Dz.U.2023.1273, Dz.U.2023.1407, Dz.U.2023.1641, Dz.U.2023.1693, Dz.U.2023.1872.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (plik pdf 1063KB)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data publikacji: 2023-11-06

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.2561 t.j., Dz.U.2022.1265, Dz.U.2022.1855, Dz.U.2022.2140, Dz.U.2022.2674, Dz.U.2022.2770, Dz.U.2023.605, Dz.U.2023.650, Dz.U.2023.658, Dz.U.2023.1234, Dz.U.2023.1675, Dz.U.2023.1692, Dz.U.2023.1733, Dz.U.2023.1872, Dz.U.2023.1938.

Załączniki:

  1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plik pdf 1555KB)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Data publikacji: 2023-10-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.1605 t.j., Dz.U.2023.1720.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (plik pdf 1378KB)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Data publikacji: 2023-08-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.1465 t.j.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (plik pdf 924KB)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data publikacji: 2023-06-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.775 t.j., Dz.U.2023.803.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (plik pdf 563KB)

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data publikacji: 2023-03-03

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2023.120 t.j., Dz.U.2023.295.

Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (plik pdf 809KB)