ikona wczytywania strony

Europejski Fundusz Społeczny

Ikonka symbolizująca artykuł

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU pt. „Gmina Sława wspiera wykluczonych” nr RPLB.07.05.00-08-0006/19

2022-04-27
Logo funduszy europejskich, flaga RP, lubuskie, UE EFRR

Gmina Sława / Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020;  Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.5 Usługi społeczne współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości  projektu nr RPLB.07.05.00-08-0006/19 pt. „Gmina Sława wspiera wykluczonych” w postaci:

  • 4 opiekunek osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  • 1 asystenta osoby niepełnosprawnej
  • 1 rehabilitanta
  • 50 miejsc w Klubie Seniora

Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. wsparcia zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  ul. Henryka Pobożnego 6, 67-410 Sława, tel. 68 350 01 81

Ikonka symbolizująca artykuł

Usługi społeczne dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych

2020-06-10
Logo funduszy europejskich, flaga RP, lubuskie, UE EFRR

Gmina Sława / Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Sława wspiera wykluczonych”  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020;  Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.5 Usługi społeczne.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie gminy Sława w województwie lubuskim.

Wartość projektu: 996 681,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 946 847,18 zł

Cele projektu.           Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Sława o 85 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 5 osób z niepełnosprawnością, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez między innymi usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klub Seniora oraz zwiększenie kompetencji 30 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 1.03.2020-31.12.2021.

Czytaj całość artykułu "Usługi społeczne dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych"

Załączniki:

  1. Regulamin projektu (plik pdf 274KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacje o projekcie EFS

2016-02-02
efs-logo

Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Działania realizowane w ramach projektów skierowane są do mieszkańców Gminy Sława, korzystających z pomocy naszej placówki, przede wszystkim do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Celem głównym realizowanych projektów jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej uczestników projektu, osiągany poprzez różnorodne działania grupowe oraz poradnictwo indywidualne.

Łączna liczba uczestników, którzy wzięli udział w projekcie systemowym wynosi w latach 2008 - 2013 to 162 osoby

w tym: 140 kobiet i 22 mężczyzn

liczba osób niepełnosprawnych : 35

liczba osób z terenów wiejskich: 111

Czytaj całość artykułu "Informacje o projekcie EFS"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

ul. Henryka Pobożnego 6
67-410 Sława
tel. 68 350 01 81, faks: 68 350 01 74

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO