Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Powrót

Informacje o projekcie EFS

Data publikacji: 2016-02-02

efs-logo

Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Działania realizowane w ramach projektów skierowane są do mieszkańców Gminy Sława, korzystających z pomocy naszej placówki, przede wszystkim do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Celem głównym realizowanych projektów jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej uczestników projektu, osiągany poprzez różnorodne działania grupowe oraz poradnictwo indywidualne.

Łączna liczba uczestników, którzy wzięli udział w projekcie systemowym wynosi w latach 2008 - 2013 to 162 osoby

w tym: 140 kobiet i 22 mężczyzn

liczba osób niepełnosprawnych : 35

liczba osób z terenów wiejskich: 111