ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Europejski Fundusz Społeczny ❯ Usługi społeczne dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Europejski Fundusz Społeczny"

Europejski Fundusz Społeczny

Ikonka symbolizująca artykuł

Usługi społeczne dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych

2020-06-10
Logo funduszy europejskich, flaga RP, lubuskie, UE EFRR

Gmina Sława / Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Sława wspiera wykluczonych”  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020;  Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.5 Usługi społeczne.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie gminy Sława w województwie lubuskim.

Wartość projektu: 996 681,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 946 847,18 zł

Cele projektu.           Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Sława o 85 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 5 osób z niepełnosprawnością, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez między innymi usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klub Seniora oraz zwiększenie kompetencji 30 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 1.03.2020-31.12.2021.

Planowane efekty:

  • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania  dla  20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – obejmować będą m.in. wsparcie: rehabilitacyjne, psychologiczne i specjalistyczne pielęgniarskie.
  • Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 5 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami           i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
  • Centrum wsparcia dla 30 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą potrzebującą pomocy w codziennym funkcjonowaniu, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci; spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i  zespołów projektowych; wsparcie psychologa; dyżury pracowników socjalnych z OPS i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Utworzenie Klubu Seniora dla 50 uczestników projektu, usytuowanego na terenie Gminy  Sława. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu  rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach;  gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup; wyjścia do kina/teatru/na basen; biblioteczka;  kącik telewizyjny; spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia; spotkania integracyjne dla seniorów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Dokumenty do pobrania:

  • Regulamin projektu
  • Formularz rekrutacyjny opiekun faktyczny
  • Formularz rekrutacyjny osoba niesamodzielna

Biuro projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Kontakt tel: 068/356 67 88, Kontakt e-mail: sekretariat@ops.slawa.pl 

Załączniki:

  1. Regulamin projektu (plik pdf 274KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

ul. Henryka Pobożnego 6
67-410 Sława
tel. 68 350 01 81, faks: 68 350 01 74

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO