Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Klub Abstynenta

Data publikacji: 2016-02-16

KLUB ABSTYNENTA "NADZIEJA"
grupa wsparcia "AA"
przy Punkcie Konsultacyjnym w Sławie
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego ( wejście od strony cukierni Szarlotka)
czynne w czwartki w godzinach 17.00 - 19.00
tel. 68 356 72 15